Eserler

Eserler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-Zeynel Abidin Sayiner, Osman Hakan Demir, Mesut Özkaya (2023).  Prognostic Clue in Papillary Thyroid Carcinoma: Neutrophil Lymphocyte Ratio.  Medical Journal of Western Black Sea, 7(2), 137-141., Doi: 10.29058/mjwbs.1231084

2-Zeynel Abidin Sayiner, Ersin Akarsu, Tuba Öztürk (2023).  Analysis of Parathyroid Adenoma Patients: A Single Center 6 Year Experience.  Kocaeli Medical Journal, 12(2), 184-189., Doi:10.5505/ktd.2023.35336

3-Esma Gülsün Arslan Cellat, Zeynel Abidin Sayiner, Ercan Gümüşburun, Ersin Akarsu. Diabetes Mellitus and Lower Urinary Tract Infection Management in a Single Tertiary Center. Endocrinol Res Pract 2023; 27: 154-157. DOI:10.5152/erp.2023.22138

4-Zeynel Abidin Sayiner, Elboğa Umut, Şahin Ertan, Çayırlı Yusuf Burak, Çelen Yusuf Zeki, Akarsu Ersin, Doğan İlkay, Kılbaş Benan, Eryılmaz Kurtuluş, Çakıcı Davut (2023). Comparison Of 68ga-Fapı-04 And 18f-Fdg Pet/Ct For Diagnosis Of Metastatic Lesions İn Patients With Recurrent Papillary Thyroid Carcinoma. Hellenic Journal Of Nuclear Medicine, 26(1), 41-46., Doi: 10.1967/S002449912560

5-Akarsu Ersin, Zeynel Abidin Sayiner, Oğuzkan Balcı Sibel, Demirel Can, Bozdağ Zehra, Korkmaz Murat, Yılmaz İbrahim (2023). Effects Of Antidiabetics And Exercise Therapy On Suppressors Of Cytokine Signaling-1, Suppressors Of Cytokine Signaling-3, And İnsulin Receptor Substrate-1 Molecules İn Diabetes And Obesity. Fapunıfesp (Scielo), 69(1), Doi: 10.1590/1806- 9282.20220856

6-Mete Alper, Doğan Levent, Özçakmakcı Gazi Bekir, Sayiner Zeynel Abidin, Güngör Kıvanç (2023). Ocular Findings And Their Correlation With Disease Severity İn Fabry Disease İn South-East Anatolia. Springer Science And Business Media Llc, Doi: 10.1007/S10792-022-02626-6

7-Konca Değertekin Ceyla, Yavuz Dilek, Pekkolay Zafer, Saygılı Emre, Uğur Kader, Or Arzu, Unlubol Mustafa, Topaloğlu Ömercan, Aydoğan Berna İmge, Özdemir Kutbay Nilufer, Hekimsoy Zeliha, Yılmaz Nusret, Balcı Mustafa Kemal, Tanrıkulu Seher, Aydoğan Ünsal Yasemin, Ersoy Canan, Omma Tülay, Keskin Müge, Yalçın Mehmet Muhittin, Yetkin İlhan, Soylu Hikmet, Karaköse Melia, Yılmaz Merve, Karakılıç Ersen, Pişkinpaşa Hamide, Batman Adnan, Akbaba Gülhan, Elbüken Gülşah, Tura Bahadır Çiğdem, Kılınç Faruk, Bilginer Muhammed, Turhan İyidir Özlem, Cantürk Zeynep, Aktaş Yılmaz Banu, Sayiner Zeynel Abidin, Eroğlu Mustafa (2022). Identifying Clinical Characteristics Of Hypoparathyroidism İn Turkey: Hıpoparaturk-Net Study. Calcified Tissue International, 110(2), 204-214., Doi: 10.1007/S00223-021-00908-2

8-Barutçu Sezgin, Yıldırım Çiğdem, Yıldırım Abdullah Emre, Konduk Buğra Tolga, Sayiner Zeynel Abidin, Gülşen Murat Taner (2022). Changes İn Hepatitis C Awareness İn Different Disciplines During Covıd-19. The Turkish Journal Of Gastroenterology, Doi: 10.5152/Tjg.2022.21726

9-Lüle Kemal Ozan, Akarsu Ersin, Sayiner Zeynel Abidin, Otay Lüle Nezihe, Demirel Can, Oğuzkan Balcı Sibel, Bozdağ Zehra, Korkmaz Murat, Yılmaz İbrahim (2022). The Effects Of Metformin, Pioglitazone, Exenatide And Exercise On Fatty Liver İn Obese Diabetic Rats: The Role Of Irs-1 And Socs-3 Molecules. Springer Science And Business Media Llc, 30(1), 243-250., Doi: 10.1007/S10787-021-00916-6

10-Sayiner Zeynel Abidin, Yıldırım Abdullah Emre, Uyar Nida (2021). Relationship Between Pancreas Exocrine Insufficiency And Cardiac Autonomic Neuropathy İn Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. Turkish Journal Of Gastroenterology, 32(5), 481-487., Doi: 10.5152/Tjg.2021.19373 (Yayın No: 7120381)

11-Sayiner Zeynel Abidin,Esen Savaş,Kul Seval,Morisky Donald E (2020). Validity And Reliability Of The Turkish Version Of The 8-Item Morisky Medication Adherence Scale İn Patients With Type 2 Diabetes. European Journal Of Therapeutics, 26(1), 47-52., Doi: 10.5152/Eurjther.2019.190132

12-Türkbeyler İbrahim Halil,Öztürk Zeynel Abidin,Sayiner Zeynel Abidin,Göl Mehmet,Efendioğlu Eyüp,Şahinbeyoğlu Şeyma (2020). Strong Association Between Malnutrition, İnflammation, And Depression İn Elderly Patients. A New Novel Geriatric Complex Based On Malnutrition Mıd Complex?. Progress İn Nutrition, 22(1), 30-35., Doi: 10.23751/Pn.V22i1.7951

13-Sayiner Zeynel Abidin,Can Fatma İnci,Akarsu Ersin (2019). Patients’ Clinical Charecteristics And Predictors For Diabetic Foot Amputation. Primary Care Diabetes, 13(3), 247-251., Doi: 10.1016/J.Pcd.2018.12.002

14-Elboğa Gülçin,Özyürek Muhammed Berkay,Sayiner Zeynel Abidin,Şahin Şengül,Altındağ Abdurrahman (2019). Serum Uric Acid Levelinunipolar And Bipolar Depression. Medical Laboratory Technology Journal, 5(1), 49-53., Doi: 10.31964/Mltj.Vvii.202

15-Öztürk Zeynel Abidin,Kul Seval,Türkbeyler İbrahim Halil,Sayiner Zeynel Abidin,Abiyev Azer (2018). Is İncreased Neutrophil Lymphocyte Ratio Remarking The İnflammation İn Sarcopenia?. Experımental Gerontology, 110, 223-229., Doi: 10.1016/J.Exger.2018.06.013

16-Al-Khalidi Hadeel,Sayiner Zeynel Abidin,Celekli Abuzer,Araz Mustafa (2018). Investigation Of Relation Vitamin D, Parathyroid Hormone, Calcium Serum Level And İnsulin Resistance Among Obese İndividuals. European Journal Of Therapeutics, 25(4), 243-247., Doi: 10.5152/Eurjther.2018.507

17-Hamid Rahma,Sayiner Zeynel Abidin,Çelekli Abuzer,Araz Mustafa (2018). Relationship Between Serum Magnesium Level And Insulin Resistance İn Obese Non-Diabetic And Diabetic Patients. European Journal Of Therapeutics, 1(24), 44-48., Doi: 10.5152/Eurjther.2017.136

18-Sayiner Zeynel Abidin,Okyar Burak,Kısacık Bünyamin,Akarsu Ersin,Özkaya Mesut,Araz Mustafa (2018). Dpp-4     Inhibitors Increase The    Incidence Of Arthritis/Arthralgia But Do  Not Affect Autoimmunity.   Acta Endocrinologica     (Bucharest), 14(4), 473-476., Doi: 10.4183/Aeb.2018.473

19-Savas Esen,Şahin Ahmet Ziya,Aksoy Şefika Nur,Tascan Ayse,Sayiner Zeynel Abidin,Özkaya Mesut (2016). Serum Levels Of İnflammatory Markers İn Patients With Thyroid Dysfunction And Their Association With Autoimmunity Status. International Journal Of Clinical And Experimental Medicine, 9(2), 4485-4490., Doi: Ijcem0012422

20-Usalan Özlem,Usalan Celalettin,Sayiner Zeynel Abidin (2015). Vitamin D Receptor Activation With Calcitriol For Reducing Urinary Angiotensinogen İn Patients With Type 2 Diabetic Chronic Kidney Disease. Renal Failure, 38(2), 222-227., Doi: 10.3109/0886022x.2015.1128250

21-Öztürk Zeynel Abidin,Yusuf Yesil,Mehmet Emin Kuyumcu,Esen Savas,Özhan Uygun,Sayiner Zeynel Abidin,Yalçın Kepekçi (2015). Association Of Depression And Sleep Quality With Complications Of Type 2 Diabetes İn Geriatric Patients. Aging Clinical And Experimental Research, 27(4), 533-538., Doi: 10.1007/S40520-014-0293-0

22-Didar Yanardağ Acık,Yılmaz Mehmet,Sarı İbrahim,Öztuzcu Serdar,Sayiner Zeynel Abidin,Subari Salih,Abdullah Demiryürek Demiryürek (2015). Investigation Of Rho Kinase Expressions And Polymorphisms İn Mantle Cell Lymphoma Patients. Turkish Journal Of Hematology, 33(2), 141-147., Doi: 10.4274/Tjh.2015.0193.

23-Tabur Suzan,Eren Mehmet Ali,Çelik Yakup,Omer Faruk Dağ,Sabuncu Tevfik,Sayiner Zeynel Abidin,Esen Savas (2015). The Major Predictors Of Amputation And Length Of Stay İn Diabetic Patients With Acute Foot Ulceration. Wiener Klinische Wochenschrift, 127, 45-50., Doi: 10.1007/S00508-014-0630-5

24-Zengin Orhan,Okan Vahap,Ozkur Ayhan,Sayiner Zeynel Abidin,Haydaroğlu Şahin Handan,Yılmaz Mehmet,Pehlivan Mustafa (2015). The Relationship Of Frequency And Of Bleeding With Hemophilic Arthropathy İnhemophilia Patients Radiological Assesment Andsocio Economic Impacts Of The Arthropathy. International Journal Of Hematology And Oncology, 25(1), 32- 37., Doi: 10.4999/Uhod.15647

25-Esen Savas,Aksoy Şefika Nur,Pehlivan Yavuz,Sayiner Zeynel Abidin,Öztürk Zeynel Abidin,Tabur Suzan,Mustafa Örkmez (2014). Evaluation Of Oxidant And Antioxidant Status And Relation With Prolidase İn Systemic Sclerosis. Wiener Klinische Wochenschrift, 126(11-12), 341- 346., Doi: 10.1007/S00508-014-0534-4

26-Sayiner Zeynel Abidin,Uzma Haque,Mohammad Malik,Ahmet Gurakar (2014). Hepatitis C Virus Infection And Its Rheumatologic Implications. Gastroenterology Hepatology, 5(10), 287-294.

27-Öztürk Zeynel Abidin, Hakan,Kuyumcu Mehmet Emin,Yeşil Yusuf,Savaş Esen,Sayiner Zeynel Abidin,Kısacık Bünyamin,Kepekçi Yalçın (2012). Mean Platelet Volume İn Assessment Of Brucellosis Disease. Biomedical Research An International Journal Of Medical Sciences, 23(4)

28-Özlem Tiryaki,Usalan Celalettin,Büyükhatipoğlu Hakan,Sayiner Zeynel Abidin,Kilisli Hakan (2012). Effects Of Lisinopril Irbesartan And Amlodipine On The Thrombogenic Variables İn The Early And Late Stages Of The Treatment İn Hypertensive Patients. Clinical And Experimental Hypertension, 34(2), 145-152., Doi: 10.3109/10641963.2011.577491

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Şahin Ertan, Sayiner Zeynel Abidin, Elboğa Umut (2023). Is İt Necessary To Elevate Tsh For Fdg-Pet/Ct İmaging İn Differentiated Thyroid Carcinoma Patients With Tenıs Syndrome?. 25th European Congress Of Endocrinology, Doi: 10.1530/Endoabs.90.P766 (Özet Bildiri/Poster)
 1. Yatkın Keleş Yağmur, Sayiner Zeynel Abidin, Köroğlu İpek, Öztürk Sadettin, Akarsu Ersin (2023). Coexistence Of Thyroid Nodule And Graves Disease: Is İt A Favorable Factor For Papillary Thyroid Cancer?. 25th European Congress Of Endocrinology, Doi: 10.1530/Endoabs.90.P530 (Özet Bildiri/Poster)
 1. Erten Aslı, Sayiner Zeynel Abidin, Köroğlu İpek, Oğuzkan Balcı Sibel, Akarsu Ersin (2023). Evaluation Of Factors Determining Iodine Refractoriness İn Thyroid Carcinoma. 25th European Congress Of Endocrinology, Doi: 10.1530/Endoabs.90.P488 (Özet Bildiri/Poster)
 1. Köroğlu İpek, Sayiner Zeynel Abidin, Aytekin Alper, Akarsu Ersin (2023). Unexpected First Finding İn Primary Hyperparathyroidism; Peripheral Giant Cell Granuloma İn The Mandibula. 25th European Congress Of Endocrinology, Doi: 10.1530/Endoabs.90.P319 (Özet Bildiri/Poster)
 1. Sayiner Zeynel Abidin, Topaloğlu Ömercan (2022). Successful Use Of Liraglutide İn A Female Patient With Type 1 Gaucher Disease, Type 2 Diabetes Mellitus And Obesity. Endobridge 2022 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 1. Akarsu Ersin, Demirel Can, Oğuzkan Balcı Sibel, Sayiner Zeynel Abidin, Yılmaz İbrahim, Korkmaz Murat, Eraydın Ayten, Tabur Suzan (2021). Effects Of Exercise, Metformin, Pioglitazone And Exenatide Treatment On Inflammation Induced Insulin Resistance And Ubiquitin Proteasome System İn Diabetes And Obesity.. Endo 2021, 5(1), 438-438., Doi: 10.1210/Jendso/Bvab048 (Özet Bildiri/Poster)
 1. Sayiner Zeynel Abidin (2020). The Effect Of Antithyroid Drugs On Osteopontin Levelsin Geriatric Graves' Patients. 3. Uluslararası Ve 13. Akademik Geriatri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 1. Öztürk Zeynel Abidin,Kul Seval,Türkbeyler İbrahim Halil,Sayiner Zeynel Abidin,Abiyev Azer (2018). Is Increased Neutrophil Lymphocyte Ratio Remarking The Inflammation İn Sarcopenia?. 14th Congress Of The European Union Geriatric Medicine Society, Doi: 10.1007/S41999-018-0097-4 (Özet Bildiri/Poster)
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Tabur Suzan,Akarsu Ersin,Araz Mustafa (2017). A Rare Cause Of Hypoglycemia : İnsulin Aotoimmune Syndrome (Hirata Disease). Endobridge 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 1. Eraydın Ayten,Akarsu Ersin,Sayiner Zeynel Abidin,Özkaya Mesut,Erkutlu İbrahim,Tabur Suzan,Araz Mustafa (2017). Acromegaly: Clinical Experience And Determinants Of Remission. 19th European Congress Of Endocrinology 2017 (Özet Bildiri/Poster)
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Akarsu Ersin,Tabur Suzan,Araz Mustafa (2015). Steroid İnduced Thyrotoxic Periodic Paralysis During Graves' Ophtalmopathy Treatment. Endobridge 2015, 92(1093), 682-683., Doi: 10.1136/Postgradmedj-2016-134292 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 1. Unal Ahmet,Esen Savas,Sayiner Zeynel Abidin,Gokay Alpak,Bahadir Demir,Zeynel Abidin Ozturk (2015). Is The Neutrophil To Lymphocyte Ratio İndicating İnflammation İn Bipolar Disorder. Bulletin Of Clinical Psychopharmacology, 25(1), 108-108. (Özet Bildiri/)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplardaki Bölümler

1-Klinik Endokrinoloji, Bölüm Adı:(Diyabetik Ayak) (2022)., Sayiner Zeynel Abidin, Özkaya Mesut, Hipokrat Yayınevi, Editör:Bekir Uçan, Muhammed Kıızlgül, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 704, Isbn:978-625-7399-38-8, Türkçe(Bilimsel Kitap),

2-Geçmişten Geleceğe Endokrinoloji, Bölüm Adı:(Tiroid Hormon Rezistansı) (2019)., Özkaya Mesut,Çakal Erman,Sayiner Zeynel Abidin, Bayt, Editör:İmamoğlu Şazi, Ersoy Özyardımcı Canan, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 751, Isbn:978-605-4011-35-3, Türkçe(Ders Kitabı),

3-Geçmişten Geleceğe Endokrinoloji, Bölüm Adı:(Tiroid Büyümeleri (Non Toksik Guatr)) (2019)., Özkaya Mesut,Çakal Erman,Sayiner Zeynel Abidin, Bayt, Editör:Şazi İmamoğlu, Özyardımcı Ersoy Canan, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 751, Isbn:978-605-4011-35-3, Türkçe(Ders Kitabı),

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Açar İbrahim Halil, Açar Nuray Gül, Sayiner Zeynel Abidin, Araz Mustafa, Akarsu Ersin (2021). Hospitalisation Cost Of Diabetic Patients With Foot Ulcers: A Retrospective Descriptive Analysis From Turkey. Turkish Journal Of Endocrinology And Metabolism, 25(3), Doi: 10.25179/Tjem.2021-82008
 1. Altunbaş Gökhan,Sayiner Zeynel Abidin,Özkaya Mesut,Sucu Mehmet Murat (2019). The Association Of Epicardial Fat Thickness And Diseaseseverity Among Fabry Patients. Annals Of Medical Research, 26(9), 1947-1950., Doi: 10.5455/Annalsmedres.2019.05.272
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Öztürk Zeynel Abidin (2019). Relationship Between Sarcopenia And Type 2 Diabetes Mellitus İn Elderly Patients. Turkish Journal Of Endocrinology And Metabolism, 23(1), 47-52., Doi: 10.25179/Tjem.2018-62624
 1. Sayiner Zeynel Abidin,İnan Demiroğlu Gamze,Akarsu Ersin,Araz Mustafa (2018). The Relationship Between Dipeptidyl Peptidase-4 İnhibitor Usage And Asymptomatic Amylase Lipase İncrement İn Type 2 Dıabetes Mellitus Patients. Turkish Journal Of Pharmaceutical Sciences, 17(1), 68-73., Doi: 10.4274/Tjps.83788
 1. Özkaya Mesut,Sayiner Zeynel Abidin (2018). Hipertrigliseridemiye Yaklasım Ve Tedavi. Turkiye Klinikleri Journal Of Endocrinology, 11(1), 63-67.
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Dündar Ahmet,Akarsu Ersin (2018). The Relationship Between Plasma Glucagon-Like Peptide-1, C-Reactive Protein And Adiponectin Levels İn Obese Patients With Normal And Impaired Glucose Tolerance. The Turkish Journal Of Endocrinology And Metabolism, 22(4), 231- 236., Doi: 10.25179/Tjem.2018-60277
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Eraydın Ayten,Ozkaya Mesut (2017). Endocrine Disruptors And Reproductive Systemendokrin Bozucular Ve Üreme Sistemi. Türkiye Klinikleri/Turkishclinics Endocrine Disruptors Special İssue, 9(3), 12-16.
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Eraydın Ayten,Özkaya Mesut (2017). The Relationship Between Microvascular Complications İn Type 2 Diabetes With Mean Platelet Volume, Red Blood Cell Distribution Width, Neutrophile Lymphocyte Ratio. Turkiye Klinikleri Journal Of Internal Medicine, 2(3), 113-117., Doi: 10.5336/İntermed.2017-57111
 1. Eraydın Ayten,Sayiner Zeynel Abidin,Akarsu Ersin (2016). Thyroid Storm Tiroid Fırtınası. Turkiye Klinikleri Journal Of Endocrinology Special Topics, 9(2), 27-30.
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Subari Salih,Yılmaz Mehmet (2015). Terapötik Aferezde Adsorbsiyon Güncel Kolonlar Ve Klinik Uygulama Alanlarıtherapeutic Absorbtion Apheresis Current Clinical Application Aspects. Türkiye Klinikleri Hematoloji Özel Dergisi, 8(1), 5-8.
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Seyyar Mustafa,Subari Salih,Erdal Gündoğan,Yılmaz Mehmet (2015). Genel Cerrahi Ve Lokal Hemostaz. Türkiye Klinikleri Hematoloji Özel Dergisi,Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, 8(2), 22-26.
 1. Didar Acik,Pinar Mescigil,Sayiner Zeynel Abidin (2015). Do Copper And Zinc Levels Predict Metabolic Syndrome And Metabolic Syndrome's Parameters As Hs-Crp Does?. Gaziantep Medical Journal, 21(3), 196-199., Doi: 10.5455/Gmj-30-183002

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Sayiner Zeynel Abidin (2020). Tiroid Ve Gebelik 2020 : Yeni Ne Var ? . 2. Klinik Endokrinoloji Ve Diyabet Kongresi (E Kongre) (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)
 1. Öztürk Sadettin, Sayiner Zeynel Abidin, Araz Mustafa, Tabur Suzan, Akarsu Ersin, Arslan Cellat Esma (2021). 17 Alfa Hidroksilaz Eksikliğine Bağlı Konjenital Adrenal Hiperplazi Vakaları: Tek Merkez Deneyimi. Endokurs 2021 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 1. Sayiner Zeynel Abidin (2022). Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı . 58. Ulusal Diyabet Kongresi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)
 1. Arslan Cellat Esma, Sayiner Zeynel Abidin, Tabur Suzan, Akarsu Ersin, Araz Mustafa (2022). Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Sglt-2 İnhibitörleri Kullanımına Bağlı Öglisemik Diyabetik Ketoasidoz Olguları. 43. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 1. Öztürk Sadettin, Arslan Cellat Esma, Baloğlu Akyol Elif Melis, Sayiner Zeynel Abidin, Tabur Suzan, Araz Mustafa, Akarsu Ersin (2021). Yenı? BiR Genetik Varyanta Sahip Ve Kojenital SağIrlık, Guatrı Olup Gec Tanı Alan Pendred Sendromlu ikiz Kardes. 9. Türkiye Tiroid Hastalıkları E-Kongresi 2021 (Özet Bildiri/Poster)
 1. Öztürk Sadettin, Baloğlu Elif Melis, Arslan Cellat Esma, Sayiner Zeynel Abidin, Tabur Suzan, Araz Mustafa, Akarsu Ersin (2021). Takipte kalsitonin yüksek Seyreden Metastatik Medüller tiroid Kanseri Vakasında Kalsitonin Yıkama Ve Ga-68 Fapı Kullanımı. 9. Türkiye Tiroid Hastalıkları E-Kongresi 2021 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 1. Öztürk Sadettin, Arslan Cellat Esma, Baloğlu Akyol Elif Melis, Sayiner Zeynel Abidin, Tabur Suzan, Araz Mustafa, Akarsu Ersin (2021). Glukoserobrosidaz Enzim Düzeyi Düşük Ve Gba1 Mutasyonu Pozitif Asemptomatik 2 Farklı Gaucher Hastası. Vıı. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 1. Öztürk Sadettin, Arslan Cellat Esma, Baloğlu Akyol Elif Melis, Sayiner Zeynel Abidin, Tabur Suzan, Araz Mustafa, Akarsu Ersin (2021). Çocukluk Yaş Grubunda Başlayan Morbid Obezite Olgusu; Mc4r Homozigot Mutasyonu. 42. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 1. Öztürk Sadettin, Arslan Cellat Esma, Baloğlu Akyol Elif Melis, Sayiner Zeynel Abidin, Tabur Suzan, Araz Mustafa, Akarsu Ersin (2021). Metirapon Yanıtlı Ektopik Cushing Sendromlu Feokromositoma Olgusu; 145 Günlük Serüven. 42. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 1. Sayiner Zeynel Abidin (2021). Nadir Kronik Metabolik Hastalıkları Tanımak. 2. Kronik Ve Metabolik Hastalıklar Ulusal Kongresi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)
 1. Sayiner Zeynel Abidin (2020). Bozulmuş Glukoz Toleransı Veya Bozulmuş Açlık Glukozu Olan Bireylerde Kapillereskopi Bulgularının İncelenmesi.. 2. Klinik Endokrinoloji Ve Diyabet Kongresi (E Kongre) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 1. Sayiner Zeynel Abidin (2019). Gaucher Hastalığı: Multisistemik Hastalığa Multisistemik Yaklaşım Endokrinoloji Neresinde?. 1. Klinik Endokrinoloji Ve Diyabet Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)
 1. Sayiner Zeynel Abidin (2017). Overde Matur Kistik Teratom Zemininde Gelişen Nöroendokrin Tümör Trabeküler Varyant Strumal Karsinoid. 39. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 1. Sayiner Zeynel Abidin (2017). Ornitin Aminotransferaz Eksikliği Ve Kas Güçsüzlüğü. 39. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 1. Eraydın Ayten,Sayiner Zeynel Abidin,Geyik Abidin Murat,Akarsu Ersin (2017). Dördüncü Gebeliğinde Akromegali Tanısı Alan Bir Olgu. 39. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 1. Sayiner Zeynel Abidin (2017). Dpp-4 İnhibitörleri Artrit Ve Artralji Sıklığını Artırmakta Fakat Otoimmun Belirteç Görülme Sıklığını Etkilememkte. Ulusal Diabet Kongresi 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 1. Sayiner Zeynel Abidin (2017). Major Depresyon Ve Fabry Hastalığı. 2. Ege Genetik Ve Endokrin Hastalıkları Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Eraydın Ayten,Elboğa Umut,Akarsu Ersin,Özkaya Mesut (2016). Paraganglioma Ve Ga 68 Dotatate . 38. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 1. Eraydın Ayten, Sayiner Zeynel Abidin,Akarsu Ersin,Özkaya Mesut (2016). İnterferon Alfa Tedavisi Sırasında Gelişen Ve Terapötik Aferez İle Tedavi Edilen Toksik Multinodüler Guatr Vakası. 38. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma Notu Vb.

 1. Arslan Cellat Esma Gülsun, Akarsu Ersin, Sayiner Zeynel Abidin, Kördüğüm Ayşegül (2022). Novel Mutation İn T-Cell Immune Regulator 1: A Case Of Adult-Onset Autosomal Recessive Osteopetrosis. Turkish Journal Of Endocrinology And Metabolism, 26(4), 221-223., Doi: 10.5152/Tjem.2022.22092
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Elboğa Umut,Abiyev Azer,Özkaya Mesut,Akarsu Ersin (2019). A Rare Cause Of Uptake Of Radioactive Iodine By Non-Lactating Breast Tissue İn A Patient With Papillary Thyroid Carcinoma: Prolactinoma. European Journal Of Therapeutics, 25(1), 86-88., Doi: 10.5152/Eurjther.2018.289
 1. Düzayak Serkan, Sayiner Zeynel Abidin,Erkılıç Suna,İnalöz Hüseyin Serhat (2017). Acute Pancreatitis With Eruptive Xanthoma. British Medical Journal Case Reports, Doi: 10.1136/Bcr-2017- 221543
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Eraydın Ayten,Metin Taylan,Özkaya Mesut (2017). Interferon Alpha-İnduced Non-İmmune Thyrotoxicosis Treated By Plasmapheresis. Bmj Case Reports, Doi: 10.1136/Bcr-2017-221228
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Eraydın Ayten,Özkaya Mesut (2017). A Rare Cause Of Thyrotoxic Periodic Paralysis: Liquorice Consumption. Postgraduate Medıcal Journal, 93(1099), 295-296., Doi: 10.1136/Postgradmedj-2016-134716
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Okyar Burak,Eraydın Ayten,Özkaya Mesut (2017). Unusual Suspects Of Secondary Diabetes And Growth Retardation: Bartter And Gitelman Syndrome. Medical Science And Discovery, 4(2), 18-18., Doi: 10.17546/Msd.292428
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Eraydin Ayten,Akarsu Ersin (2016). Steroid İnduced Thyrotoxic Periodic Paralysis During Graves Ophthalmopathy Treatment. Postgraduate Medıcal Journal, 92(1093), 682-683., Doi: 10.1136/Postgradmedj-2016-134292
 1. Elboga Umut,Ozkaya Mesut,Sayiner Zeynel Abidin,Celen Zeki (2016). Lu 177 Labelled Peptide Treatment For Radioiodine Refractory Differentiated Thyroid Carcinoma. Bmj Case Reports, Doi: 10.1136/Bcr-2015-213627
 1. Sayiner Zeynel Abidin,Didar Yanardag Acik,Yılmaz Mehmet,Subari Salih,Ayse Ozlem Mete,M Sinan Dai (2015). Does Corticosteroid Treatment Cause Prolonged Recovery And İncreased Total Bilirubin Level İn Severe Adamts 13 Deficient Ttp Patient. Wiener Klinische Wochenschrift, 127, 795-798., Doi: 10.1007/S00508-014-0691-5
 1. Mesut Ozkaya,Sayiner Zeynel Abidin,Gurkan Kiran,Kamile Gul,Ibrahim Erkutlu,Umut Elboğa (2015). Ectopic Acromegaly Due To A Growth Hormone Secreting Neuroendocrine Differentiated Tumor Developed From Ovarian Mature Cystic Teratoma. Wiener Klinische Wochenschrift, 127(11-12), 491-493., Doi: 10.1007/S00508-015-0775-X

11.Sayiner Zeynel Abidin,Öztürk Zeynel Abidin (2014). Acute Kidney İnjury With Medazepam-Hyoscine Buthylbromide. Wiener Klinische Wochenschrift, 126(9-10), 291-293., Doi: 10.1007/S00508-014-0523-7

 1. Yanardag Açık Didar,Yilmaz Mehmet,Sahin H Haydaroglu,Sayiner Zeynel Abidin,Koruk I,Tiryaki O,Tiryaki O,Pehlivan M (2012). Management Of Chenopodium Polyspermum Toxicity With Plasma Exchange And Hemodialysis. Journal Of Clınıcal Apheresıs, 27(5), 278- 281., Doi: 10.1002/Jca.21238
 1. Kord Valeshabad Ali,Mazidi Abdolmotaleb,Kord Valeshabad Reza,Imani Elham,Kord Hadi,Koohkan Mohammad,Sayiner Zeynel Abidin,Al-Talib Khalil (2012). Papillon-Lefèvre Syndrome: A Series Of Six Cases İn The Same Family. Isrn Dermatology, 2012, 1-4., Doi: 10.5402/2012/139104
 1. Pehlivan Yavuz,Kısacık Bünyamin,Sayiner Zeynel Abidin,Onat Ahmet Mesut (2011). Inflammatory Back Pain İn Patients Treated With Isotretinoin. The Journal Of Rheumatology, 38(12),2690-2690., Doi: 10.3899/Jrheum.110703

Sertifikalar

1-Uygulamalı Temel Biyoistatistik, Uygulamalı Temel Biyoistatistik, Gaziantep, Sertifika, 21.10.2016 - 22.10.2016 (Ulusal)

2-Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Uzmanlık Yeterlilik Sınavı Sertifikası, Türkiye İç Hastalıkları 313975uzmanlık Derneği Uzmanlık Yeterlilik Sınavı Sertifikası, Ankara, Sertifika, 18.10.2014 -18.10.2014

3-Certificate Of Animals Use İn Experimental Research’ Deney Hayvanı Kullanımı Yeterlilik Sertifikası, 307360certificate Of Animals Use İn Experimental Research. Deney Hayvanı Kullanımı Yeterlilik Sertifikası, Çukurova Üniveritesi, Sertifika, 08.04.2013 -16.04.2013 (Uluslararası)

4- Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği ’Diyabet Teknolojileri Kursu’, Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği Diyabet Teknolojileri Kursu, Antalya, Kurs, 09.05.2018 -09.05.2018 (Ulusal)

5- Lizozomal Hastalıklarda Preklinik Ve Klinik İlaç Araştırmaları Kursu, 6. Uluslararası Katılımlı Lizozomal 313973hastalıklar Kongresi Bünyesinde Nadir Görülen Hastalıklarda Preklilink Ve Klinik İlaç Geliştirme Çalışmalarının Dinamikleri, Antalya, Kurs, 11.04.2018 -15.04.2018 (Uluslararası)

6-Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği ’Pratik Tiroidoloji Kursu’, Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği ’Pratik Tiroidoloji Kursu’, Ankara, Kurs, 31.03.2018 -31.03.2018 (Ulusal)

7- Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği ’Endokrinologlar İçin, Tiroid Kanseri, İleri Klinik Ve 313974sonografik Tanı Ve Takip Kursu, Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği Endokrinologlar İçin, Tiroid Kanseri, İleri Klinik Ve Sonografik Tanı Ve Takip Kursu, Ankara, Kurs, 25.11.2016 -25.11.2016

8-2nd Easd Postgraduate Course On Clinical Diabetes And İts Complications, Uluslararası Mezuniyet Sonrası 313972diyabet Ve Komplikasyonlarının Uygulamalı Eğitimi, İstanbul, Çalıştay, 21.09.2017 -23.09.2017 (Uluslararası)