Tiroid nodülleri dünya genelinde oldukça yaygın bir durumdur. Hastalar genellikle nodül tanımını kafalarında tam canlandıramamaktadırlar. 1. Görselde tiroid bezinin normal yeri gösterilmiş 2. Ve 3. görselde nodül oluşumları resmedilmiştir.

Görsel 1
Görsel 1 Sol tiroid bezinde tek nodül görseli

 

Birçok çalışmaya göre, Türkiye’de tiroid nodülü görülme sıklığı oldukça yüksektir. Örneğin, Ankara’da yapılan bir çalışma, rastgele seçilen 2.000 kişi üzerinde yapılan ultrason taramaları sonucunda, katılımcıların yaklaşık %27’sinde tiroid nodülü olduğunu ortaya koymuştur.

Görsel 2
Görsel 2 Hashimoto tiroiditi görseli

Benzer şekilde, farklı şehirlerde yapılan benzer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu tür çalışmaların sonuçlarına dayanarak, Türkiye’deki genel tiroid nodülü görülme sıklığının %20 ila %30 arasında olduğu söylenebilir. Yani kabaca toplumda her 4 kişiden birinde tiroid nodülü saptanmaktadır.

 

Ancak, önemli bir nokta, tiroid nodüllerinin çoğunun iyi huylu olduğudur. Yani, çoğu tiroid nodülü kanser değildir. Bu nedenle, tiroid nodülü teşhisi konan bir kişi için çoğunlukla sadece takip edilmekte uygun bir tedavi seçeneğidir.

Görsel 3
Görsel 3 Sol tiroid bezinde birden fazla tiroid nodülü görseli

 

Tiroidinizde nodül saptandı ise endişe etmeden tiroid ultrasonun konusunda eğitimli, kendi ultrasonunu kendisi yapabilen bir endokrinoloji uzmanı tarafından incelenmeniz faydalı olacaktır.  Tiroid nodülü teşhisi konulduktan sonra, doktorunuzla düzenli olarak iletişimde kalmanız önemlidir. Kontrolleri takip etmek, herhangi bir değişiklik veya belirti hakkında doktorunuzu bilgilendirmek ve tedavi planınızı gözden geçirmek için düzenli muayenelere katılmak önemlidir.

 

Unutmayın ki, her tiroid nodülü aynı değildir ve tedavi planı bireye özgü olmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir